2010-01-17

BlackBerry

Smart phone, hur smart är den här telefonen och hur smart är användaren? Vi får väl se om detta fungerar...
Sent via BlackBerry from SingTel!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar